Utallige undersøgelser har vist, at arbejdsklimaet har en betydning for produktiviteten og kvaliteten af det, der bliver produceret. Både det fysiske og det psykiske arbejdsklima har en betydning her, og ofte hænger de to ting sammen. For hvis ens fysiske velbefindende er dårligt, så bliver man også letter irritabel eller ligefrem sur. Det kan komme til at gå udover dem, man arbejder sammen med. Det kan blive en ond cirkel, som er svær at komme ud af.

Med adiabatisk køling kan man få løst to af de mest udbredte ulemper ved at arbejde i lokaler med maskiner, der arbejder. Det drejer sig om varme, som maskinerne afgiver, når de arbejder, og så drejer det sig om den faldende luftfugtighed, der opstår, når luften varmes af maskinerne. Her hjælper en adiabatisk køling ved både at befugte luften og samtidigt sænke temperaturen. Man kan med andre ord tale om, at man får slået to fluer med et smæk, når man vælger denne løsning.

Fysikkens love

Termodynamikkens første lov siger, at energien ikke forsvinder i et lukket system. Den bevæger sig bare andre steder hen. Ved at blæse millioner af små vanddråber ind i et rum, hvor maskiner afgiver varme, så vil varmen fra maskinerne få vandet til at fordampe, og i denne proces afkøles luften. Det er en meget effektiv, og energimæssigt smart måde at løse begge problemer på. Luften bliver afkølet og får samtidigt tilført tilstrækkeligt med fugt.

Ved at bruge adiabatisk køling opnår man altså et bedre indeklima på en forholdsvis billig måde. Det vil give et løft i medarbejdernes fysiske trivsel, hvilket også vil bidrage med en positiv afsmitning på det mentale velbefindende.

Kontant afregning

Hvis medarbejderne i virksomheden trives, så vil det med det samme omsætte sig i større produktivitet. Når energien ikke skal bruge på at kompensere for dårligt indeklima, og irritationer over kollegerne, så er der temmelig stor sandsynlighed for, at produktionen vil stige. Og kvaliteten af det, der bliver produceret, vil sandsynligvis også forbedres. Det er jo egentlig meget logisk. Det giver god mening med adiabatisk køling i virksomhedens lokaler.